Koronus Expanse Trading Company

Handelshus i Koronus Expanse

Description:

Might: 5 – Merchantguard, 1000 Storm Troopers
Income: 6
Pull: 5 – Adm. enhet m. 373:or. Underrättelseavdelning, 200 man.
Resources: 3 – Holdings, property, följare. HQ i Footfall.
Loyalty: 5

HQ i Footfall.

Skepp:
Fortuna Factorem – Cobra-class destroyer. Kapten: Quintillus.

Ledning
Senior Merchant: Rogal Lyme
Junior Merchant: Quintillius, 373:a
Factor (befälhavare över merchantguard): Victricia Luonerca, 373:a
Senior writer: Jodee

Koronus Expanse Trading Company är ett handelshus som Gilead satte upp för att få en bulvan åt familjen. Syftet är att det inte ska synas att det är familjen som säljer saker och därför skydda verksamheten mot dess fiender. Tyvärr så har Destotia listat ut hur det ligger till och har gjort handelshuset till en måltavla.
Man kan fråga sig om handelshuset egentligen är ett medel för Gilead att öka sin makt inom familjen genom att skapa sin egen maktbas som bara är lojal mot honom…

Bio:

Koronus Expanse Trading Company

House Talowia niclas_hagberg