Gilead Talowia

Lord treasurer

Description:

Gwydion är högsta ansvarig för familjen pengar. Hans expertis är handel och förhandlingar.

Som person är han stressad och spänd. Konstant jagad av behovet av pengar för att finansiera familjen återuppbyggnad.

Gileads stab
Kroot Death Commando: 100
Macarovian Shades bodyguard unit: 500
Senior adjutant: Julia Hadrianus, 373:a
Bodyguard: Lucius Pullo, 373:a

Bio:

Gilead Talowia

House Talowia niclas_hagberg